Advokatbistand – få hjelp av advokat

Advokatbistand ytes innen de fleste juridiske områder.

Bistandsadvokat er en advokat som skal ivareta offerets / etterlattes interesser i en straffesak. Advokatbistanden skjer både under etterforskningen og rettsforhandlingene.
Gjelder saken voldtekt, seksuell omgang mved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, seksuell omgang med barn under 14 år/16 år, incest, seksuell omgang med fosterbarn, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, alvorlige personskadesaker, visse drapssaker så kan du få bistand.

Bistandsadvokaten skal bistå fornærmede med å vurdere om forholdet skal politianmeldes. I de tilfeller hvor saken skal anmeldes, vil bistandsadvokaten hjelpe i forbindelse med selve anmeldelsen og under etterforskningen av saken. Dersom saken henlegges vil fornærmede kunne få hjelp til en eventuell klage over henleggelsen.

Advokatbistand

Dersom saken er av mer alvorlige karakter som bl.a dreier seg om seksualforbrytelser, og alvorlige voldssaker mv. vil det offentlige betale for advokatbistand.

Både fornærmede og etterlatte har mulighet til å kommentere bevisførselen underveis i rettsforhandlingene. Dette skjer ved hjelp av bistandsadvokaten. Kontakt oss i dag for å få vite mer om dine krav på bistand. Nederst på siden finner du et kontaktskjema.

Hva er en bistandsadvokat?

Ordningen med gratis advokatbistand til ofret eller pårørende er en anerkjennelse av at offeret har en spesiell rolle og spesielle interesser som nødvendiggjør bistand av advokat.

På disse sidene kan du lese mer om fri rettshjelp, hvordan du kan få gratis advokathjelp, og advokatbistand og juridisk rådgivning når det gjelder arbeidsrett, arverett, familierett, strafferett, boligrett etc.

Hvilken advokat bør jeg velge?

Du bør velge en advokat som er faglig dyktig, og som har god erfaring fra tilsvarende saker. Du bør også velge en advokat som kan gi deg hurtig og sikker hjelp.

bistandsadvokat

Bistandsadvokat

advokatbistand

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding