Advokatbistand – slik får du hjelp av advokat

Advokatbistand ytes innen de fleste juridiske områder.

Bistandsadvokat er en advokat som skal ivareta offerets / etterlattes interesser i en straffesak. Advokatbistanden skjer både under etterforskningen og rettsforhandlingene.

Advokatbistand

Dersom saken er av mer alvorlige karakter som bl.a dreier seg om seksualforbrytelser, og alvorlige voldssaker mv. vil det offentlige betale for advokatbistand.

Både fornærmede og etterlatte har mulighet til å kommentere bevisførselen underveis i rettsforhandlingene. Dette skjer ved hjelp av bistandsadvokaten.

Hva er en bistandsadvokat?

Ordningen med gratis advokatbistand til ofret eller pårørende er en anerkjennelse av at offeret har en spesiell rolle og spesielle interesser som nødvendiggjør bistand av advokat.

På disse sidene kan du lese mer om fri rettshjelp, hvordan du kan få gratis advokathjelp, og advokatbistand og juridisk rådgivning når det gjelder arbeidsrett, arverett, familierett, strafferett, boligrett etc.

advokatbistand

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding